ISKM31 : Ú1

Rall-E Project


Projekt Rall-E cílí na sociální robotiku a schopnost předání jazykových zkušeností a schopností studentům, kteří studují čínštinu. Sociální robot, který je vyvíjen v tomto projektu je navržen tak, aby fungoval jako jazykový partner pro studenty, kteří studují cizí, méně vyučovaný, jazyk. Tento projekt se snaží o rozšíření výuky ve třídě přidáním sociálního robota do průběhu výukové lekce. Tento robot, který je poskytnut studentům, účelně komunikuje právě se studenty a oni s ním. Hypotéza projektu spočívá v tom, že sociální roboti mohou učinit interakce se studenty zajímavějšími a zábavnějšími. Také přístupnost k běžně méně vyučovaným jazykům je bráno jako pozitivní aspekt začlenění umělé inteligence do výuky. Robot je navržen tak, aby nejen konverzoval se studenty, ale dokázal rozpoznat studenty a předměty a tím se pak právě plnohodnotně zapojuje do komunikačního procesu tzn. ukazování na předměty, přikyvování, gestikulace na konkrétní studenty, výraz ve tváři při komunikaci, což ve výsledku pomáhá k nasměrování pozornosti studentů a tím si dokáží prohlubovat získané jazykové schopnosti v průběhu výuky.


Tři největší premisy projektu jsou:

1) Využití robotiky v humanitních vědách

2) Otevření přístupnosti pro méně vyučované jazyky

3) Možnost využití robota v jak formálním vzdělávacím prostředí tak v neformálním vzdělávání  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *