ISKM31 : Ú3

WolframAlpha jako nástroj ulehčení práce při tvorbě odborných textů na středních uměleckých školách

Než navrhovat novou lekci, využil bych nástroje WolframAlpha v jedné, mnou už navržené, lekci z předhozího semestru. Tato lekce je ve zkratce úvodním představením kurzu spolupráce střední umělecké školy a specializované galerijní nebo muzejní knihovny, kdy studenti střední školy mají za úkol vypracovat do nějakého školního předmětu (např. historie výtvarného umění) závěrečnou práci ve formě odborného textu. Studenti se naučí rozeznávat kvalitu a relevanci zdrojů, které potřebují pro jejich závěrečnou práci. Díky lekci si studenti uvědomí, že práce s kvalitními zdroji informací je důležitá nejen pro tvorbu odborného textu, ale i pro běžný život v 21. století.

Celý text návrhu lekce je dostupný níže.

WolframAlpha by v této lekci byl představen jako nástroj, který umožňuje lepší vizualizaci kontextu života autora a doby, kdy dané dílo umělec vytvořil. Pro příklad tohoto jevu uvedu Francisca Goya, jeho dílo v začátcích a jeho dílo ke konci Goyova života. Právě na časové ose mohou ti, kteří tvoří odborné texty vidět kauzality a odkazovat na ně ve své práci.

Další vizualizačním výsledkem hledání uměleckého díla nebo umělce na WolframAlpha je ukázka aktivity na příslušné stránce na Wikipedii. Toto může pomoci někomu, kdo píše odborný text poodhalit kontext v nedávné době (smrt autora díla, krádež díla, významná dražba, …).

K dalším využití WolframAlpha při ulehčení si práce při psaní odborného textu, který se zabývá uměleckými tématy, může být porovnání děl od různých nebo stejných autorů, kalkulace uplynulého času nebo práce s časovými body nebo vyhledání paměťové instituce, která vlastní dané umělecké dílo a dalších možností.

1 reply on “ ISKM31 : Ú3 ”
  1. Honzo, děkuji za Váš úkol, myslím, že otevírá docela zajímavou oblast nějakého analytického používání podobných nástrojů. Třeba – jak se měnila velikost obrazů, které autor maloval v čase? To jsou věci, co často nevidíme, dokud je nějakou technikou neanalyzujeme. Co znamená ten peak ve vyhledávání na Wikipedii? Proč tam je? Nestálo by za to i tyto věci zahrnout do edukace?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *