ISKM31 : Ú5

Vyzkoušejte si Umimecesky.cz. Zkuste popsat, 1) jak se vám s aplikací a jejími mechanikami pracuje, 2) co byste v aplikaci změnili nebo zlepšili a 3) jaké jsou výhody a nevýhody adaptabilního učení. Samozřejmě můžete všechny tři body proplést do jednoho celku nebo nedodržet pořadí.

Umíme česky.cz

Služba Umimecesky.cz je graficky intuitivní, jednoduchá webová stránka, která stoprocentně plní svůj účel – procvičování češtiny. Vrchní lišta stránky je přehledná, relevantně poskládaná. Ikony různých cvičení jsou výstižné a pěkně graficky zpracované.

Na webové stránce bych zvýraznil oddělení jednotlivých stupňů seřazení podle třídy, kdy první/druhý stupeň a střední škola jsou odděleny pouze mezerou. Tady by nějaký grafický prvek prospěl.

Za primární výhodu adaptabilního učení považuji přizpůsobení probírané látky konkrétním potřebám studenta, který kurzem prochází. Další z výhod je časová úspora, která vzniká při práci s adaptabilním nástrojem, který “zná” svého studenta nebo dovoluje učiteli probrat komplexnější problém a jednodušší procvičování proběhne v adaptabilním systému v rámci domácího procvičování. Dále adaptabilní učení umožňuje přeskočení už studentovi známé látky. Dále je výhodou to, že správně navržený adaptabilní systém dokáže navodit u studenta pocit imerze a nějakou formu zaujetí učivem, kdy student je stále vyzýván, což maximalizuje jeho zaujetí při práci.

Nevýhoda adaptabilních systémů z mého pohledu tkví v “železe”, kdy je nutné uchovávat a chránit data studujících na vlastních serverech, které jsou málo chráněny před napadením nebo pronájem cloudových služeb, které jsou finančně náročné (pokud se například bavíme o adaptabilním systému celého školství v daném státě). Další z nevýhod je například zastaralost systému nebo nepřesnost určení studijních cílů daného studenta

1 reply on “ ISKM31 : Ú5 ”
  1. Děkuji moc za komentář. Jen moc nechápu ten poslední odstavec. Mohl byste ho dovysvětlit? Myslíte to tak, že by měl vzniknout nějaký jednotný systém s AL pro všechny předměty a celou ČR, který by provozovala centrálně nějaká instituce? Nebo jak je to míněné?

Napsat komentář: Michal Černý Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.