ISKM31 : Ú7

Zkuste najít jeden (nebo více) multimediálních vzdělávacích projektů, na kterých oceňujete právě to, jak s multimediálním obsahem tvůrci pracují. Analyticky tento projekt popište a identifikujte, nějaké zásady nebo rady, které by případně mohli využít ostatní při tvorbě vlastního multimediálního vzdělávacího projektu. Pamatujte, že nejde primárně o obsah, ale o práci s videem, AR, podcasty atp.

Kanárci v síti

Pro tento úkol jsem si vybral projekt Kanárci v Síti, kdy primárním mediálním obsahem pro sdělení vzdělávacího materiálu je podcast hostovaný paní Alexandrou Alvarovou a panem Josefem Holým. Na multimedialitě tomuto projektu přidává twittrový účet podcastu, kde autoři sdílí zajímavosti okolo dění tématu podcastu (sociální sítě, algoritmy, technologie, …) nebo hostují prostory pro debatu a diskuzi posluchačů podcastu.

Podcast samotný je směsí vzdělávacího obsahu okolo algoritmů a sociálních sítí, trendů v oblasti technologií a humoru s tím spojeným. Podcast je kvalitně zpracován, je zde znělka, oddělovače segmentů nebo různé reference, uvádějící posluchače do kontextu diskuze, které souvisí s probíraným tématem (odkaz na film, hudbu, …). Přitom se nejedná o porušení pravidel Fair use, kdy vložený segment paroduje, reaguje nebo podněcuje k zamyšlení o probíraném tématu. Podcast je nahráván na mnoho služeb, které slouží pro poslech mluveného slova, podcastů nebo hudby. Tím si autoři podcastu zajišťují dosah jejich projektu k co nejvíce lidem.

Za nejvíce přínosný aspekt tohoto projektu pro někoho, kdo tvoří svůj vlastní multimediální vzdělávací obsah bych považoval hostování prostoru pro diskuzi nad tématy podcastu nebo nad právě trendujícími tématy. Díky zpětné vazbě, kterou autoři získávají v debatě s posluchači se mohou autoři inspirovat k tvorbě dalších dílů podcastu, odkazovat na posluchače, a rozvíjet tak jejich vzdělávací obsah dále. 

1 reply on “ ISKM31 : Ú7 ”
  1. To znamená, že je pro Vás důležité aby podcast 1) vycházel ze společensky naléhavých problémů; 2) autoři mu sami věřili; 3) interagoval s posluchači; 4) měl dobré technické pracování? Mohla by takto nějak vypadat obecná doporučující pravidla?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.