ISKM31 : Ú8

Dnešní úkol je asi trochu esejistický – rád bych si od Vás přečetl zamyšlení o tom, co si myslíte, že by bylo možné snadno učit jako VR aktivitu, k čemu by se hodilo AR a kde si naopak na běžnou třídu nenecháte sáhnout. Motivace – některé studie píší, že vzdělávání je už hodně technizované a že současná situace nás vede k tomu, že málo snímek – zapomínáme na to, jak by mohla vypadat ideální výuka. A právě k takovému snění bych Vás rád přivedl. 

VR a AR ve vzdělávání

Potenciál ve vzdělávání má VR podle mě například ve výuce angličtiny, kdy díky virtuálnímu prostředí můžeme jednoduše procvičovat komunikaci v cizím jazyce v různých prostředích, za pomoci různých aktivit. Komunikační dovednosti v cizím jazyce jsou zásadní pro úspěšné zvládnutí cizího jazyka. Správně komunikovat se nelze naučit o samotě, nejlepším způsobem je logicky konverzace s druhým člověkem.  

Tato výuková aktivita se díky VR stává lákavější pro studenty. Ovšem klasicky vzdělávat ve VR zatím nelze, kdy uvedená aktivita je pouhým zpestření výuky cizího jazyka, která spíše funguje jako aktivizace nebo nalákání studentů ke studiu. 

Za výhody využití VR ve výuce vidím zpestření výuky, tzv. „hands on“ přístup k probíranému tématu nebo možnost praktického vyzkoušení „nanečisto“. Nevýhody VR headsetů jsou pro mě například krátká výdrž baterie, čas přípravy, náklady, nutný prostor, …. 

Budoucnost VR ve vzdělávání vidím primárně v informálním vzdělávání, kdy se jedinec vzdělává doma v jeho volném čase za pomoci nějakého VR headsetu. Ať už je to při hraní seriózních nebo edutainment her, sledováním videí, nebo účastněním se na různých vzdělávacích akcích, konferencích. 

Využití AR ve vzdělávání vidím při samostatné práci studentů na nějaké exkurzi/vzdělávacím pobytu atd., kdy studenti nebudou vyrušovat při práci ve třídě, kde je pro správné pochopení látky nutné věnovat maximální pozornost vyučujícímu. Studenti při práci s AR mohou samostatně nebo ve skupinkách vyplňovat předem vytvořené pracovní listy, které dostávají od vyučujícího.  

1 reply on “ ISKM31 : Ú8 ”
  1. Jane, to co mi přijde velice zajímavé je, že Michal G., si myslí, že angličtinu učit ve VR nemá smysl. Opět by mě i zde zajímal Váš vhled více do hloubky – proč si myslíte, to co si myslíte? 🙂 Jaké proto máte argumenty, co jste o tom četl?

Napsat komentář: Michal Černý Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.