ISKM31 : Ú10

OER je zajímavé téma a současně kontroverzní. Zkuste se zamyslet nad tím, jakou roli má mít otevřené vzdělávání ve společnosti a najít nějaký, Vám blízký způsob, jak zajistit jeho monetizaci – respektive, jak se vypořádat s tím, že lidé, hosting, služby, čas, … něco stojí. Dokážete říci, proč stále velká část vzdělávacích aktivit není nijak otevřená?

Návrh monetizace OER služby

OER jsou atraktivní pro ty, kteří je využívají, tím, že jejich dostupnost je vysoká a obsahují velké množství informací a snadná orientace v nich zaručuje snadnou práci v OER. Za příklad OER lze uvést wikiskripta a wikisystémy, které studenti využívají ve velké míře. Wiley uvádí principy, které by OER mělo splňovat.

Těmito znaky jsou opětovné použití (právo používat obsah stále dokola v nezaměněném tvaru), revize (právo upravoat a přizpůsobovat obsah tak, aby byl užitečný co nejvíce lidem (překlad)), remix (právo zkombinovat původní nebo revidovaný obsah s jiným obsahem a tak vytvořit něco nového (př. z přednášky – příručka, jak psát bakalářskou práci)), redistribuce (právo sdílet kopie původního obsahu, revizí, remixů s ostatními).


Je možné vytvořit službu, která bude otevřené vzdělávací zdroje poskytovat zdarma neplatícím uživatelům, ale těmto neplatícím uživatelům budou zobrazovány reklamy (např. jako u Spotify). Neplatící uživatelé samozřejmě budou mít možnost s otevřenými zdroji pracovat (opětovné použití, remixace, revize a redistribuce), ale budou muset použít software třetí strany. Právě pro platící uživatele (možnost měsíčního poplatku např. jako Netflix, Spotify, Microsoft Game Pass, …) bude vytvořená služba nejen poskytovat otevřené zdroje, ale umožní jim přímo se zdroji pracovat a sdílet uvnitř jejího rozhraní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.