ISKM71 : Finální úkol

Pro můj finální úkol do předmětu ISKM71 jsem si vybral zadání C) Student/ka informačních studií a knihovnictví. Pomocí myšlenkové mapy jsem vytvořil sebereflexi průchodu tímto kurzem. Myšlenková mapa je souborem výběrem zajímavých postřehů z kurzu, volných asociací témat kurzu a také představuje subjektivní hodnocení zadaných úkolů . Myšlenková mapa postupně prochází jednotlivé moduly předmětu ISKM71, kdy větvě mapy jsou děleny do tří kategorií (nové poznatky, známé věci, základy).

Nové poznatky obsahují zajímavé, obsahově hodnotné informace, které pro mě byly nové.

Známé věci jsou informace mně známé,kdy jsem byl např. překvapen, že jsou v kurzu obsaženy a nebo, že si myslím, že tyto informace nemusel každý znát před průchodem kurzu nebo jednotlivého modulu.

Základy jsou informace, které si myslím, že každý zná, ale je důležité zmínit je v jednotlivých modulech, aby modul byl funkční.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.