ISKM31 : Ú3

WolframAlpha jako nástroj ulehčení práce při tvorbě odborných textů na středních uměleckých školách Než navrhovat novou lekci, využil bych nástroje WolframAlpha v jedné, mnou už navržené, lekci z předhozího semestru. Tato lekce je ve zkratce úvodním představením kurzu spolupráce střední umělecké školy a specializované galerijní nebo muzejní knihovny, kdy studenti střední školy mají za úkol vypracovat do

Read More

ISKM31 : cvičení – Chatbot

V rámci cvičení k předmětu ISKM31 Technologie ve vzdělávání jsme měli za jeden z povinných úkolů vytvořit chatbota s pomocí nástroje Snatchbot.me. Dle mého názoru je nástroj Snatchbot intuitivní a zábavný způsob jak vytvořit jakéhokoliv chatbota, kterého si dokáže někdo představit. Jejich dobře vybudovaná infrastruktura nástroje mi umožnila vytvořit mého chatbota s minimálním využitím dobře zpracovaných videotutorialů nebo textových

Read More

ISKM31 : Ú2

Týden s Google Asistentem  Týden, kdy jsem měl Google asistenta využívat naplno, jsem ho nejvíce využil při řízení. Jedním z nejvíce využívaných hlasových příkazů byl příkaz „navigate“ a česká adresa, se kterou má anglicky mluvící asistent problém a muselo vždy docházet k ručním opravám. Dále jsem při řízení využíval asistenta pro přehrávání a výběr hudby nebo názvu playlistu,

Read More

ISKM31 : Ú1

Rall-E Project Projekt Rall-E cílí na sociální robotiku a schopnost předání jazykových zkušeností a schopností studentům, kteří studují čínštinu. Sociální robot, který je vyvíjen v tomto projektu je navržen tak, aby fungoval jako jazykový partner pro studenty, kteří studují cizí, méně vyučovaný, jazyk. Tento projekt se snaží o rozšíření výuky ve třídě přidáním sociálního robota do

Read More